http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/logo_kompetentni.png

W związku z realizacją projektu pn. "Kompetentni i wykwalifikowani" informujemy, iż z dniem 21 listopada br. ruszył Nabór kandydatów na kursy specjalistyczne w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”.

Termin naboru wniosków upływa 30.11.2018 r. (piątek). Do tego dnia uczeń powinien złożyć dokumenty rekrutacyjne w sekretariacie szkoły. Proszę pamiętać o pieczątce szkoły i wpisaniu daty wpływu na wniosku. Dokumentację rekrutacyjną po 30.11.2018 r. należy niezwłocznie przekazać  do biura projektu, Starostwo Powiatowe w Sokółce, pokój 64 (II piętro).

Poniżej podajemy link do strony Powiatu Sokólskiego z zamieszczoną informacją o naborze i dokumentacją rekrutacyjną.

http://sokolka-powiat.pl/2018/11/21/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-kursy-specjalistyczne-ramach-projektu-pn-kompetentni-wykwalifikowani/