http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_739/img_7242_t2.jpgUbogi to ten, co ma i z nikim się nie dzieli."
/ks. Jan Twardowski/

Akcje charytatywne i społeczne uczą nas dostrzegać, że czasami bardzo blisko jest ktoś, kto bardzo potrzebuje pomocy. Dlatego też, 26.10.2018r. w naszym ośrodku została przeprowadzona wśród uczniów i kadry zbiórka pieniędzy do puszki, na rzecz pani Joanny Szyłak. Pani Joanna prowadzi liczne akcje wspierające drugiego człowieka, a teraz sama znalazła się w potrzebie. A ponieważ w naszym ośrodku znajduje się dużo ludzi dobrego serca, co udowodnili już wielokrotnie, dlatego i my podjęliśmy się takiego działania.

Pomysłodawczynią akcji była nasz pani Dyrektor Elżbieta Szomko, która dając wzór do naśladowania jako pierwsza wrzuciła pieniądze. Organizatorami akcji było Szkolne Koło Wolontariuszy, z opiekunami p. Martą Kawrygo-Leonowicz, p. Grażyną Tymoszuk i p. Oliwią Burdyńską-Bilmin.

Podjęte działania na rzecz potrzebujących budują poczucie własnej wartości, uwrażliwiają na potrzeby innych, integrują środowisko, uczą empatii, większej wrażliwości, a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej! Zdjęcia

Organizatorzy akcji: p. Elżbieta Szomko, p. Oliwia Burdyńska-Bilmin, p. Marta Kawrygo-Leonowicz