http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inauguracja roku szkolnego 2012/2013Witaj nam, szkoło radosna,
grająca dzwonkiem co rano!
Dzień dobry, szkoło wesoła.

Lesie i łąko – dobranoc”.
 

 


Po wakacyjnej przerwie, dnia 3 września grono uczniów, nauczycieli i rodziców przybyło do szkoły na uroczystą inaugurację roku szkolnego 2012/2013. Po wprowadzeniu Pocztu  Flagowego i Sztandarowego oraz wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego pani dyrektor mgr Marta Tolko – Kuziuta powitała bardzo serdecznie wszystkich zebranych. Następnie wraz z panią kierownik internatu mgr Beatą Tur odczytała słowa Ministra Edukacji Narodowej - p. Krystyny Szumilas, Podlaskiego Kuratora Oświaty - p. Jerzego Kiszkiela oraz Rzecznika Praw Dziecka - p. Marka Michalaka skierowane w listach do uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty oraz rodziców. Po uroczystości uczniowie wraz z rodzicami mogli się udać do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.         
     
Nowy rok szkolny z całą pewnością będzie pełen wyzwań, pracy i nauki, dlatego też wszystkim uczniom życzymy realizowania pasji i zainteresowań, nauczycielom radości z uczenia, zaś rodzicom nieustających powodów do dumy ze swoich pociech.

Galeria zdjęć

Rok Bezpiecznej Szkoły uważamy za otwarty!