http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inauguracja roku szkolnego 2012/2013Witaj nam, szkoło radosna,
grajÄ…ca dzwonkiem co rano!
Dzień dobry, szkoło wesoła.

Lesie i Å‚Ä…ko – dobranoc”.
 

 


Po wakacyjnej przerwie, dnia 3 wrzeÅ›nia grono uczniów, nauczycieli i rodziców przybyÅ‚o do szkoÅ‚y na uroczystÄ… inauguracjÄ™ roku szkolnego 2012/2013. Po wprowadzeniu Pocztu  Flagowego i Sztandarowego oraz wspólnym odÅ›piewaniu hymnu narodowego pani dyrektor mgr Marta Tolko – Kuziuta powitaÅ‚a bardzo serdecznie wszystkich zebranych. NastÄ™pnie wraz z paniÄ… kierownik internatu mgr BeatÄ… Tur odczytaÅ‚a sÅ‚owa Ministra Edukacji Narodowej - p. Krystyny Szumilas, Podlaskiego Kuratora OÅ›wiaty - p. Jerzego Kiszkiela oraz Rzecznika Praw Dziecka - p. Marka Michalaka skierowane w listach do uczniów, nauczycieli i pracowników oÅ›wiaty oraz rodziców. Po uroczystoÅ›ci uczniowie wraz z rodzicami mogli siÄ™ udać do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.         
     
Nowy rok szkolny z caÅ‚Ä… pewnoÅ›ciÄ… bÄ™dzie peÅ‚en wyzwaÅ„, pracy i nauki, dlatego też wszystkim uczniom życzymy realizowania pasji i zainteresowaÅ„, nauczycielom radoÅ›ci z uczenia, zaÅ› rodzicom nieustajÄ…cych powodów do dumy ze swoich pociech.

Galeria zdjęć

Rok Bezpiecznej Szkoły uważamy za otwarty!