http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_744/wol.jpgNasi wolontariusze ze szkolnego klubu „Jestem Wolontariuszem” pod opieką rodziców i dyrektora ośrodka pani Elżbiety Szomko uczestniczyli w IV Gali Sokólskie Barwy Wolontariatu gdzie odebraliśmy wyróżnienie za swoją działalność wolontariacką. Na apelu szkolnym 3 grudnia podzieliliśmy się dobrą wiadomością ze społecznością szkolną jak również słodką niespodzianką. Zdjęcia

Oto relacja z działań naszego klubu: Prezentacja multimedialna.

Elżbieta Szomko