http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku

07.09.2012r. uczniowie naszej szkoÅ‚y z klasy II ULOS wraz z pocztem sztandarowym i opiekunami p. DorotÄ… KozaczyÅ„skÄ… i p. KatarzynÄ… ZalewskÄ… uczestniczyli w XI MiÄ™dzynarodowym Marszu Å»ywej PamiÄ™ci Polskiego Sybiru.
Marsz pamiÄ™ci to patriotyczno-religijna uroczystość w której co roku biorÄ… udziaÅ‚ tysiÄ…ce ludzi. Jego celem jest upamiÄ™tnienie 71 rocznicy pierwszych masowych deportacji Polaków w gÅ‚Ä…b ZSRR oraz 70 rocznicy utworzenia polskiej armii na Wschodzie pod dowództwem gen. WÅ‚adysÅ‚awa Andersa.

Tegoroczny marsz odbyÅ‚ siÄ™ pod hasÅ‚em „Wracamy do Ciebie, Polsko”. Tym razem organizatorzy chcieli zwrócić uwagÄ™ na to, w jakich warunkach Sybiracy wracali do Polski i co ich spotykaÅ‚o na miejscu.

UroczystoÅ›ci rozpoczęły siÄ™ przed Pomnikiem KatyÅ„skim, gdzie zÅ‚ożono kwiaty. NastÄ™pnie blisko dziesięć tys. osób przeszÅ‚o ulicami BiaÅ‚egostoku do koÅ›cioÅ‚a Ducha ÅšwiÄ™tego, przy którym znajduje siÄ™ Grób Nieznanego Sybiraka. Tam odbyÅ‚a siÄ™ msza Å›wiÄ™ta w intencji zmarÅ‚ych sybiraków. Po Mszy Å›w. uczestnicy Marszu zgromadzili siÄ™ przy Grobie Nieznanego Sybiraka. Po odczytaniu apelu pamiÄ™ci przy monumencie zapalono znicze i zÅ‚ożono kwiaty.

http://www.soswsokolka.pl/images/zdjecie0237.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/zdjecie0240.jpg