http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_750/20181206_144922.jpg6.12.2018 r. dwoje podopiecznych SOSW im. J. Korczaka w SokóÅ‚ce: MaÅ‚gosia i Mateusz wziÄ™li udziaÅ‚ w XVII Festiwalu Magicznej Piosenki „Åšpiewajmy Razem”, organizowanym przez SOSW im. W. Kikolskiego w BiaÅ‚ymstoku. Festiwal odbyÅ‚ siÄ™ w Sali Bankietowej „Ambrozja”. Reprezentanci naszej placówki przygotowani pod czujnym okiem p. Zyty i p. Kasi, po raz pierwszy mieli możliwość zaprezentowania swoich talentów wokalnych na scenie przed tak ogromnÄ… publicznoÅ›ciÄ…. WystÄ™p byÅ‚ fantastyczny, o czym Å›wiadczyÅ‚y gromkie brawa.

Bajkowy nastrój oraz życzliwa atmosfera zapewniÅ‚y wszystkim doskonaÅ‚Ä… zabawÄ™. ByÅ‚o super! Dyplomy, podziÄ™kowania, nagrody i sÅ‚odki poczÄ™stunek zakoÅ„czyÅ‚ Å›wietnÄ… zabawÄ™. 

Zdjęcia

Katarzyna Dylewska