http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 30.11.2018r. komisja w składzie: Oliwia Burdyńska-Bilmin – przewodnicząca, Marta Kawrygo-Leonowicz – członek, Grażyna Tymoszuk – członek - dokonała przeliczenia pieniędzy ze zbiorki na rzecz p. Jonanny Szyłak łącznie zebrano sumę 553,74 zł.

Zebrane pieniądze zostały w całości przekazane na wskazane konto.

Mamy nadzieję, że również nasz mały wkład przyczyni się do odzyskania zdrowia p. Joanny.