http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_752/21.jpgW dn. 04.12.2018 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie wyników oraz wręczenie nagród do  Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży ph. „Wymaluj Niepodległość” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku. Celem konkursu było: kształtowanie i propagowanie patriotycznych postaw oraz poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa.

Po obejrzeniu 852 nadesłanych prac komisja konkursowa postanowiła przyznać 19 równorzędnych nagród i 22 wyróżnienia. Nagrodę otrzymała praca naszego wychowanka Andrzeja Świetlickiego, wykonana pod kierunkiem p. Beaty Tur. Zdjęcia

Laureatowi życzymy wielu sukcesów w dalszych działaniach plastycznych!

Beata Boguszewska