http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_751/img_20181206_085921_t2.jpgMikoÅ‚ajki w przedszkolu SOSW odbyÅ‚y siÄ™ 6.12.2018r. pod kierunkiem p. Beaty Majer  i byÅ‚y dniem oczekiwanym przez dzieci. Najpierw zabraliÅ›my siÄ™ za dekorowanie pierniczków, na których rysowaliÅ›my wzory, kreski, szlaczki kolorowym lukrem. Każdy miaÅ‚ okazjÄ™ do ozdobienia swojego smakoÅ‚yka wedÅ‚ug wÅ‚asnego pomysÅ‚u. PowstaÅ‚y „smaczne” prace, które dzieci wzięły do domu. NastÄ™pnie zaczÄ™liÅ›my ozdabiać babeczki. Niestety w trakcie prac okazaÅ‚o siÄ™, że potrzeba zjedzenia byÅ‚a wiÄ™ksza, co widać na zdjÄ™ciach. ZachÄ™camy do obejrzenia zdjęć!

Beata Majer