https://www.soswsokolka.pl/images/zdjcie0044.jpg„Ile dasz dobrego z siebie tyle Ci się zwróci.
Od innych osób, w innej postaci, w innym czasie,
ale na pewno wróci do Ciebie”

Młodzież Branżowej Szkoły I Stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej SOSW w Sokółce już niejednokrotnie dowiodła, że nie jest obojętna na krzywdę innych i ma otwarte serca na potrzeby drugiego człowieka. Stara się w miarę możliwości nieść pomoc potrzebującym, nie oczekując nic w zamian.

Dzień 13 grudnia był szczęśliwym dniem dla uczniów. Dowiedzieli się, że tym razem oni zostaną obdarowani. Ich radość była ogromna. Dzięki inicjatywie wychowawcy klasy – p. Bożeny Mróz i jej prośbie skierowanej do p. prezes Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce – p. Marii Talarczyk uczniowie otrzymali paczki żywnościowe na Święta Bożego Narodzenia w ilości 8 sztuk. Paczki były bardzo bogate, bo każda zawierała po kilka kilogramów mąki, cukru, makaronów, kasz, ryżu, a także olej, konserwy itp.

Uczniowie i ich rodzice oraz wychowawca klasy – p. Bożena Mróz składają serdeczne podziękowania p. prezes Fundacji SFL - p. Marii Talarczyk za okazane serce i pomoc, życząc wszystkiego dobrego, zdrowia, pogody ducha, wytrwałości i radości z niesienia pomocy innym. Zdjęcia

Dziękujemy!!!

 wychowawca klasy – p. Bożena Mróz

https://www.soswsokolka.pl/images/zdjcie0045.jpghttps://www.soswsokolka.pl/images/zdjcie0046.jpg