http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_766/19.jpg„AnioÅ‚owie w niebie gÅ‚oszÄ… wieść radosnÄ…:
Bożego Narodzenia nadszedÅ‚ czas!”

W grudniowe popoÅ‚udnie, tradycyjnie jak co roku, caÅ‚a spoÅ‚eczność OÅ›rodka oraz zaproszeni goÅ›cie zgromadzili siÄ™ wspólnie na uroczystej Wigilii. Ta niezwykÅ‚a uroczystość, jedyna w roku rozpoczęła siÄ™ od „JaseÅ‚ek”, pt. „ÅšwiÄ™ta noc”, które rozegraÅ‚y siÄ™ w  betlejemskiej scenerii. Dyrektor OÅ›rodka - p. Elżbieta Szomko uroczyÅ›cie powitaÅ‚a wszystkich zebranych: wychowanków, rodziców, kadrÄ™ OÅ›rodka, przedstawicieli duszpasterstwa w SokóÅ‚ce, nauczycieli emerytów oraz  przedstawicieli wÅ‚adz samorzÄ…dowych  i zÅ‚ożyÅ‚a wigilijne życzenia.

Nie zabrakÅ‚o również tradycyjnego dzielenia siÄ™ opÅ‚atkiem i skÅ‚adania sobie serdecznych, Å›wiÄ…tecznych życzeÅ„. Po odczytaniu fragmentu Pisma ÅšwiÄ™tego oraz wspólnej modlitwie zainicjowanej przez obecnych duszpasterzy, wszyscy zasiedli do uroczystej kolacji zÅ‚ożonej z tradycyjnych, wigilijnych potraw.

Najbardziej wyczekiwanym momentem tego dnia byÅ‚o przybycie samego ÅšwiÄ™tego MikoÅ‚aja, który zjawiÅ‚ siÄ™ aż z dalekiej Laponii, by wrÄ™czyć wszystkim gwiazdkowe prezenty. Tegoroczne gwiazdkowe upominki dla wychowanków OÅ›rodka w formie kolorowych maskotek przekazaÅ‚a p. Alicja Kulfan i lokalna grupa wsparcia „Skrawek Nieba”, a Å›wiÄ…teczne sÅ‚odycze byÅ‚y niespodziankÄ… od pracowników OÅ›rodka. Oprócz nich, dla każdego miaÅ‚ jakieÅ› miÅ‚e sÅ‚owo, żarcik lub zabawne Å›wiÄ…teczne życzenia. Nasz MikoÅ‚aj nie zapomniaÅ‚ również o dorosÅ‚ych, wszyscy goÅ›cie i pracownicy zostali obdarowani Å›wiÄ…tecznymi lampionami. W ramach podziÄ™kowania za otrzymane prezenty, MikoÅ‚aj wysÅ‚uchaÅ‚ kolÄ™d w wykonaniu naszych wychowanków. Te wspólne chwile spÄ™dzone w miÅ‚ej Å›wiÄ…tecznej atmosferze,  pozostanÄ… nie tylko na zdjÄ™ciach ale na dÅ‚ugo w sercach i pamiÄ™ci wszystkich zebranych.

To magiczne, Å›wiÄ…teczne popoÅ‚udnie dobiegÅ‚o koÅ„ca, na kolejne które przyjdzie dopiero za rok, wszyscy bÄ™dziemy czekać z wielkim utÄ™sknieniem. ZdjÄ™cia

Zrodzony na sianie, w póÅ‚mroku stajenki,

śpi w ramionach Marii Jezus malusieńki.

Świętą noc złocista gwiazda opromienia.

GromadzÄ… siÄ™ wokóÅ‚ przyjazne stworzenia.

Lulajże Jezuniu snem cichym, szczęśliwym.

Obdarz nas radością i szczęściem prawdziwym.

Wesołych Świąt!!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Beata Boguszewska