http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_62/img672.jpg

06.09.2012r. zgodnie z zapoczÄ…tkowanÄ… przez p. kierownik BeatÄ™ Tur tradycjÄ… uroczystego powitania w internacie nowych wychowanków, zorganizowano ognisko integracyjne. CaÅ‚a spoÅ‚eczność internatu wraz z wychowawcami wspólnie bawiÅ‚a siÄ™ podczas taÅ„ców w krÄ™gu, Å›piewie przy ognisku oraz pieczeniu kieÅ‚basek.

Jesienna pogoda dopisała, a wszyscy uczestnicy przyjemnie spędzili wrześniowe popołudnie.
Z niecierpliwością i utęsknieniem będziemy czekać na kolejne takie ognisko. Zdjęcia z ogniska.