http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_62/img672.jpg

06.09.2012r. zgodnie z zapoczątkowaną przez p. kierownik Beatę Tur tradycją uroczystego powitania w internacie nowych wychowanków, zorganizowano ognisko integracyjne. Cała społeczność internatu wraz z wychowawcami wspólnie bawiła się podczas tańców w kręgu, śpiewie przy ognisku oraz pieczeniu kiełbasek.

Jesienna pogoda dopisała, a wszyscy uczestnicy przyjemnie spędzili wrześniowe popołudnie.
Z niecierpliwością i utęsknieniem będziemy czekać na kolejne takie ognisko. Zdjęcia z ogniska.