http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_770/p1080015.jpg„Książki kochają każdego, kto je otwiera dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźni, niczego w zamian nie żądając…”

Cornelia Funke

W I półroczu roku szkolnego 2018/2019 w internacie SOSW w Sokółce, wzorem lat ubiegłych, kontynuowana była Akcja „Czytanie na dobranoc”, zainicjowana przez wychowawczynie internatu: p. K. Bubieniec i B. Boguszewską. W czasie jej trwania, od września do stycznia odbyło się 50 spotkań. Do udziału w nich zaprosiliśmy najmłodszych wychowanków internatu oraz starsze dzieci, które chętnie włączyły się do czytania młodszym kolegom.

Czytanie odbywało się w porze wieczornej, kiedy najmłodsi mieszkańcy internatu szykowali się do snu i stało się alternatywą telewizyjnej bajki na dobranoc. Podczas zajęć wychowankowie mieli okazję zapoznać się z przygodami bohaterów książek wypożyczonych z naszej biblioteki szkolnej, dostępnych w świetlicach internatu, Oddziału dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce a także audiobooków. Szczególne zainteresowanie młodszych wychowanków wzbudzały książki, które można było poznawać za pomocą zmysłu dotyku oraz wydające różne dźwięki. Do gustu przypadły dzieciom krótkie wierszyki i rymowanki, których próbowaliśmy się nauczyć na pamięć. Opowiadania i bajki pomagały w poznawaniu różnych emocji i przeżyć, rozwijały dziecięcą wrażliwość. Do urozmaicenia zajęć wykorzystywane były techniki teatralne tj. gra głosem, mimiką oraz rekwizyty ilustrujące czytane treści. Akcja pomagała w wyrabianiu nawyku wypożyczania książek, rozwijała zainteresowania czytelnicze wychowanków oraz uatrakcyjniła czas wolny dzieci podczas pobytu w internacie.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, był to dla nich czas wyciszenia i relaksu przed snem. Czytanie wniosło do ich życia wiele pozytywnych emocji i było okazją do wspólnej zabawy i ciekawego spędzania czasu. Zdjęcia

Powyższe działania będą kontynuowane w kolejnym półroczu.

Beata Boguszewska

Katarzyna Bubieniec