http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/40-o.jpghttps://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_777/imag3046_t2.jpg„DziaÅ‚ajmy razem” – to hasÅ‚o tegorocznego Dnia Bezpiecznego Internetu, który byÅ‚ obchodzony w Polsce  5 lutego 2019 roku. Uczniowie Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego również przyÅ‚Ä…czyli siÄ™ do obchodów. GÅ‚ównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie dziaÅ‚aÅ„ na rzecz bezpiecznego dostÄ™pu dzieci i mÅ‚odzieży do zasobów internetowych, zapoznanie z problematykÄ… bezpieczeÅ„stwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu. Organizatorem Kampanii jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), Instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom SiÅ‚Ä™. Na przeÅ‚omie XX i XXI wieku Internet staÅ‚ siÄ™ powszechnym narzÄ™dziem rozrywki i komunikacji nie tylko dla dorosÅ‚ych, ale również dla dzieci w wieku szkolnym. Wraz z dostÄ™pem do Sieci uczniowie OÅ›rodka jako użytkownicy majÄ… Å›wiadomość dotyczÄ…cÄ… zagrożeÅ„, jakie można spotkać w sieci.

Podczas szkolnych obchodów DBI uczniowie klas mÅ‚odszych i starszych oglÄ…dali filmy edukacyjne, omawiali wÅ‚aÅ›ciwe i niewÅ‚aÅ›ciwe zachowania, utrwalali zasady zachowania siÄ™ w sieci. Podsumowaniem zajęć byÅ‚o stworzenie przez każdy oddziaÅ‚ klasowy plakatu stanowiÄ…cego kompendium wiedzy o bezpieczeÅ„stwie w sieci. Plakaty można oglÄ…dać na szkolnych korytarzach. ZdjÄ™cia

Organizatorki:

Ewa WiÅ„ska  i Grażyna Tymoszuk