http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/40-o.jpghttps://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_777/imag3046_t2.jpg„Działajmy razem” – to hasło tegorocznego Dnia Bezpiecznego Internetu, który był obchodzony w Polsce  5 lutego 2019 roku. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego również przyłączyli się do obchodów. Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zapoznanie z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu. Organizatorem Kampanii jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), Instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Na przełomie XX i XXI wieku Internet stał się powszechnym narzędziem rozrywki i komunikacji nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci w wieku szkolnym. Wraz z dostępem do Sieci uczniowie Ośrodka jako użytkownicy mają świadomość dotyczącą zagrożeń, jakie można spotkać w sieci.

Podczas szkolnych obchodów DBI uczniowie klas młodszych i starszych oglądali filmy edukacyjne, omawiali właściwe i niewłaściwe zachowania, utrwalali zasady zachowania się w sieci. Podsumowaniem zajęć było stworzenie przez każdy oddział klasowy plakatu stanowiącego kompendium wiedzy o bezpieczeństwie w sieci. Plakaty można oglądać na szkolnych korytarzach. Zdjęcia

Organizatorki:

Ewa Wińska  i Grażyna Tymoszuk