http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/dzieci.pngW II semestrze psycholog realizuje zajęcia grupowe z uczniami klas młodszych i starszych. Klasy starsze objęte są:

- treningiem TUS dla klas PDP;
- treningiem TZA (ART.)
  dla klas SPL i GL;
-zajęciami z zakresu współczesnych zagrożeń młodzieży – zaj. profilaktyczne zapobiegające agresji, uzależnieniem, ryzykowym zachowaniom seksualnym   dla klas ZSZ. 

Klasy młodsze objęte są:

- treningiem TUS w tym przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym;
- zajęciami z tematyki rozwoju psychoseksualnego dzieci oraz świata emocji.

Prowadzący Oliwia Budyńska- Bilmin
- psycholog