http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_779/received_420296378711388_2.jpeg„Jedno jest w życiu szczęście,

kochać i być kochanym...”

ÅšwiÄ™to Zakochanych jest coraz popularniejsze, w zwiÄ…zku z tym w naszej szkole odbyÅ‚a siÄ™ akcja pt.; „Poczta Walentynkowa”, która obdarowanym przyniosÅ‚a wiele radoÅ›ci. Każdy wychowanek mógÅ‚ poczuć siÄ™ w tym dniu kimÅ› wyjÄ…tkowym, ważnym i kochanym.

Była to też doskonała okazja do zorganizowania dyskoteki. Z inicjatywą wystąpili sami uczniowie, a Pani Dyrektor, chcąc uprzyjemnić ten dzień wychowankom, wyraziła zgodę.

KarnawaÅ‚owe i walentynkowe przeboje zachÄ™caÅ‚y dzieci do aktywnej zabawy tanecznej. Dyskoteka udaÅ‚a siÄ™ wyÅ›mienicie, a uczniowie po dwugodzinnym wytchnieniu od obowiÄ…zków, peÅ‚ni energii wrócili na lekcje. ZdjÄ™cia

Lila Zajkowska, Katarzyna Zalewska