http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/logo_kompetentni.png
W zwiÄ…zku z realizacjÄ… projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” informujemy, iż z dniem 15 lutego br. ruszyÅ‚ nabór uzupeÅ‚niajÄ…cy kandydatów na kursy specjalistyczne w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”.

Termin naboru wniosków upÅ‚ywa 25.02.2019 r. (poniedziaÅ‚ek). Do tego dnia uczeÅ„ powinien zÅ‚ożyć dokumenty rekrutacyjne w sekretariacie szkoÅ‚y. Dokumentacja rekrutacyjna po 25.02.2019 r. bÄ™dzie przekazana  do biura projektu, Starostwo Powiatowe w SokóÅ‚ce, pokój 64 (II piÄ™tro).

Poniżej podajemy link do strony Powiatu Sokólskiego z zamieszczonÄ… informacjÄ… o naborze i dokumentacjÄ… rekrutacyjnÄ….

http://sokolka-powiat.pl/2019/02/14/ogloszenie-o-naborze-uzupelniajacym-kandydatow-kursy-specjalistyczne-ramach-projektu-pn-kompetentni-wykwalifikowani/