http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_781/20190222_103716.jpgW dniu 22 lutego 2019 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty ogólnoszkolne poświęcone „Językom Obcym”. W tym roku uczestnicy spotkania poznali komunikację alternatywną i wspomagającą. Organizatorki zapoznały uczniów z językiem migowym, systemem Braille'a oraz piktogramami. Mimo ze w naszej szkole niektórzy uczniowie używają języka gestów i piktogramów, nie zawsze wszyscy wiedzą o co im chodzi. Dzień Języków Obcych był doskonałą okazją „aby te obce przełożyć na nasze”.

            Uczniowie dowiedzieli się, że ludzie mający kłopoty z mową i Głusi porozumiewają się językiem migowym. Dla nich język polski jest językiem obcym. Film edukacyjny przybliżył ich świat. Bajka w języku migowym pozwoliła doświadczyć jak to jest gdy „oczy zastępują uszy”. W czasie warsztatów uczniowie nauczyli się zamigać kilka gestów oraz zapoznali się z alfabetem języka migowego. Wszyscy wspólnie przeliterowali hasło Dzień Języków Obcych a następnie chętni próbowali swoich sił literując swoje imiona. Wyjaśniło się również, że jeśli Tomek łączy palce dwóch dłoni i robi charakterystyczny daszek to „ mówi ” do nich gestem:  dom, wyrażając pytanie kiedy pojedzie do domu, tęsknotę za nim. Okazało się, że niektóre gesty są bardzo proste i intuicyjne a niektóre z niczym się nie kojarzą.

            W dalszej części zajęć uczniowie poznali kolejny systemem komunikacji jakim jest alfabet Braille'a. Używają go niewidomi. System Braille'a jest oparty na 6 punktach ustawianych w dwóch kolumnach. Odpowiedni układ kropek oznacza literę lub cyfrę. Po krótkim wprowadzeniu w formie prezentacji uczniowie z zapałem zabrali się za budowanie liter. W roli sześciopunktu fantastycznie sprawdziły się wytłaczanki i wkładane w nie opakowania po jajkach z niespodzianką. Po wstępnym zapoznaniu się z wyglądem poszczególnych znaków przyszedł czas na budowanie wyrazów. Kolejne ćwiczenie okazało się nie lada wyzwaniem: odczytać wydrukowane wyrazy zapisane alfabetem niewidomych. Zadanie to uświadomiło naszym uczniom, że ten system wcale nie jest taki prosty. Uczestnicy spotkania mogli także przekonać się na własnej skórze jak to jest czytać w Braille'u. Przygotowane paski z wytłoczonymi wyrazami oraz nazwy leków na opakowaniach zapisane były w tym języku. Panie organizatorki zadbały o to, aby na zajęciach pojawiły się również książki dla niewidomych. Próby odczytania wypukłych napisów sprawiły trudności.  Większość doszła do wniosku, że: „Ci niewidomi muszą mieć to coś, żeby czytać te wytłoczone literki i całe zdania palcami”.

            W ostatniej części warsztatów zebrani przypomnieli sobie funkcję piktogramów. Znaki te są dla naszych uczniów czymś znanym. Od jakiegoś czasu w SOSW są one obecne wszędzie, oznaczone jest wszystko od sufitów po dywany na podłogach. W swoich zespołach klasowych uczestnicy warsztatów za pomocą piktogramów „ napisali” zdania opisujące ilustracje, podjęli również próbę zaprojektowania swojego znaku. Następnie na tablicy interaktywnej wspólnie przeczytaliśmy wiersze zobrazowane piktogramami. Chętni obejrzeli książki do komunikacji swoich kolegów. Omówione zostały przykładowe plany dnia poszczególnych klas. Na zakończenie we wspólnej burzy mózgów ustaliliśmy zalety i wady tego rodzaju  komunikacji.

            Tegoroczny Dzień Języków Obcych stał się dobrą okazją do tego, aby zwrócić uwagę naszych wychowanków na niezwykle istotną rolę komunikacji. Podjęliśmy próbę spojrzenia na świat oczami niesłyszących, poznania świata palcami tak jak niewidomi oraz porozumiewania się obrazkami tak jak niektórzy z nas. Była to cenna lekcja, która przyczyniła się do poznania inności i zrozumienia, że nie jest ważny sposób: mówienie, miganie czy wskazywanie, ważniejsze jest to, że każdy człowiek za pomocą jakiegoś systemu komunikacji może wyrażać siebie, swoje potrzeby, emocje i uczucia.

            Żegnając się gestami „dziękujemy za uwagę” i „do widzenia” zapraszamy na kolejne spotkanie z językami obcymi za rok. Zdjęcia

Organizatorzy: Urszula Drewniak, Zuzanna Szarkowska-Czeczko, Ewa Wińska