http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/logo_kompetentni.png

W związku z realizacją projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” informujemy, iż z dniem 04 marca br. ruszył dodatkowy nabór uzupełniający kandydatów SOSW na dodatkowe zajęcia - warsztaty ICT i Indywidualny Plan Działania (IPD) w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”.

Termin naboru wniosków upływa 07.03.2019 r. (czwartek). Do tego dnia uczeń powinien złożyć dokumenty rekrutacyjne w sekretariacie szkoły. Dokumentacja rekrutacyjna po 07.03.2019 r. będzie przekazana  do biura projektu, Starostwo Powiatowe w Sokółce, pokój 64 (II piętro).

Informujemy, że obowiązują dokumenty rekrutacyjne jak przy naborze poprzednim.