http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/logo_kompetentni.png

W zwiÄ…zku z realizacjÄ… projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” informujemy, iż z dniem 04 marca br. ruszyÅ‚ dodatkowy nabór uzupeÅ‚niajÄ…cy kandydatów SOSW na dodatkowe zajÄ™cia - warsztaty ICT i Indywidualny Plan DziaÅ‚ania (IPD) w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”.

Termin naboru wniosków upÅ‚ywa 07.03.2019 r. (czwartek). Do tego dnia uczeÅ„ powinien zÅ‚ożyć dokumenty rekrutacyjne w sekretariacie szkoÅ‚y. Dokumentacja rekrutacyjna po 07.03.2019 r. bÄ™dzie przekazana  do biura projektu, Starostwo Powiatowe w SokóÅ‚ce, pokój 64 (II piÄ™tro).

Informujemy, że obowiązują dokumenty rekrutacyjne jak przy naborze poprzednim.