Szkolimy się w ramach projektu pt: „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie SOSW w Sokółce”, (Przedszkole Specjalne do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dn.19.02.2019r - 22.02.2019r. w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Sokółce, odbył się kurs pt: „Terapia ręki I i II stopnia, wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami w zakresie motoryki małej”, w wymiarze 20 godzin zajęć edukacyjnych. W kursie brali udział nauczyciele SOSW w Sokółce oraz innych szkół i placówek. Kurs prowadziła pani mgr. Lucyna Szymańska.
Tematyka była bardzo obszerna oraz ciekawa m.in.:

- etapy rozwoju motoryki dużej i małej, w tym prawidłowości i zaburzenia

- planowanie zajęć indywidualnych i grupowych

- cele terapii ręki

- czynniki wspierające prawidłową pracę ręki podczas pisania oraz czynniki zaburzające

- kompetencje trenerskie i terapeutyczne

- mózgowe mechanizmy związane z terapią ręki

- etapy prowadzenia zajęć, ich cele oraz możliwe ćwiczenia

- tworzenie programów terapeutycznych

- różnorodne pomoce terapeutyczne

- anatomia ręki i jej wpływ na funkcjonowanie kończyny górnej

- wykorzystywanie tworzyw bezkształtnych w terapii ręki

Oprócz zajęć teoretycznych odbyły się zajęcia praktyczne. Każdy uczestnik mógł nauczyć się indywidualnie masażu ręki, zapoznać się ze środkami i pomocami dydaktycznymi, uczestniczyć w zajęciach z muzyką.

Beata Majer