http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_785/20190307_090149.jpgW dn. 07.03.2019 r. w SOSW w Sokółce na apelu szkolnym odbyło się uroczyste podsumowanie i ogłoszenie wyników szkolnego konkursu plastycznego pt. „Najpiękniejsza maska karnawałowa”, zorganizowanego przez p. B. Boguszewską i K. Bubieniec.

Celem konkursu było:

- kultywowanie tradycji związanych z okresem karnawału,
- rozwijanie inwencji twórczej, wrażliwości estetycznej, popularyzacja działań plastycznych,
- wzbogacanie i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych,
- rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych uzdolnień uczniów.

Na konkurs wpłynęło 20 prac, wszystkie spełniały kryteria konkursowe. Przy ich ocenie komisja konkursowa wzięła pod uwagę inwencję, estetykę twórczą , różnorodność techniczną oraz podział masek na przestrzenne i wykonane z papieru.

Komisja konkursowa  w dniu 15 lutego 2019 r. dokonała oceny prac i przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

W kategorii masek przestrzennych:

I miejsce - Katarzyna A. z kl.VII spu, praca pod kier. p. K. Bubieniec

Justyna K. z kl. VI spl, praca pod kier. p. B. Boguszewskiej

Mirosław M. z kl. VII spu, praca pod kier. p. M. Hołownia- Iwanow

II miejsce - Piotr S. z kl. II PdP- praca pod kier. p. M. Hołownia- Iwanow

Gabriela P. z kl. III Gu, praca pod kier, p. M. Hołownia- Iwanow

Karol M. z kl. III PdP, praca pod kier. M. Hołownia- Iwanow

III miejsce - praca zespołowa: Dawid G. z kl. V spl, Iza K. z kl. V spu, praca pod kier. p. K.   

Bubieniec

praca zespołowa: Patryk S. z kl. III Gu, Iza K. z kl. V spu, praca pod kier. p. K. Bubieniec

W kategorii masek z papieru:

I miejsce - Iza K. z kl. V spu, praca pod kier. p. B. Boguszewskiej

Justyna K. z kl. VIspl, praca pod kier. p. K. Bubieniec

II miejsce - Małgorzata M. z przedszkola specjalnego, praca pod kier. p. U. Drewniak

Paweł Z. z kl. VIII spu, praca pod kier. p. M. Kulmaczewskiej

Damian Z. z kl. III ZSZ, praca pod kier. p. M. Kulmaczewskiej

III miejsce - Agnieszka U. z kl. II spl, praca pod kier. p. M. Kulmaczewskiej

Sławomir D. z kl. V spu, praca pod kier. p. M. Januszkiewicz

Wyróżnienia:  Tomasz Sz. Z kl. III spl, praca pod kier. p. m. Kulmaczewskiej

Paweł Ch. Z kl. VIII spl, praca pod kier. p. K. Bubieniec

Kacper M. z kl. IV spu, praca pod kier. p. M. Januszkiewicz

Wojciech K.  z przedszkola specjalnego, praca pod kier. p. U. Drewniak

Zwycięzcy podczas apelu szkolnego otrzymali ufundowane przez organizatorów pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy zebrani mogli również podziwiać nagrodzone prace wyeksponowane na wystawce.

Wszystkim uczestnikom życzymy dalszych sukcesów plastycznych! Zdjęcia

Beata Boguszewska