http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_785/20190307_090149.jpgW dn. 07.03.2019 r. w SOSW w SokóÅ‚ce na apelu szkolnym odbyÅ‚o siÄ™ uroczyste podsumowanie i ogÅ‚oszenie wyników szkolnego konkursu plastycznego pt. „NajpiÄ™kniejsza maska karnawaÅ‚owa”, zorganizowanego przez p. B. BoguszewskÄ… i K. Bubieniec.

Celem konkursu było:

- kultywowanie tradycji związanych z okresem karnawału,
- rozwijanie inwencji twórczej, wrażliwoÅ›ci estetycznej, popularyzacja dziaÅ‚aÅ„ plastycznych,
- wzbogacanie i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych,
- rozwijanie kreatywnoÅ›ci i wrażliwoÅ›ci estetycznej oraz indywidualnych uzdolnieÅ„ uczniów.

Na konkurs wpÅ‚ynęło 20 prac, wszystkie speÅ‚niaÅ‚y kryteria konkursowe. Przy ich ocenie komisja konkursowa wzięła pod uwagÄ™ inwencjÄ™, estetykÄ™ twórczÄ… , różnorodność technicznÄ… oraz podziaÅ‚ masek na przestrzenne i wykonane z papieru.

Komisja konkursowa  w dniu 15 lutego 2019 r. dokonaÅ‚a oceny prac i przyznaÅ‚a nastÄ™pujÄ…ce miejsca i wyróżnienia:

W kategorii masek przestrzennych:

I miejsce - Katarzyna A. z kl.VII spu, praca pod kier. p. K. Bubieniec

Justyna K. z kl. VI spl, praca pod kier. p. B. Boguszewskiej

Mirosław M. z kl. VII spu, praca pod kier. p. M. Hołownia- Iwanow

II miejsce - Piotr S. z kl. II PdP- praca pod kier. p. M. Hołownia- Iwanow

Gabriela P. z kl. III Gu, praca pod kier, p. M. Hołownia- Iwanow

Karol M. z kl. III PdP, praca pod kier. M. Hołownia- Iwanow

III miejsce - praca zespoÅ‚owa: Dawid G. z kl. V spl, Iza K. z kl. V spu, praca pod kier. p. K.   

Bubieniec

praca zespołowa: Patryk S. z kl. III Gu, Iza K. z kl. V spu, praca pod kier. p. K. Bubieniec

W kategorii masek z papieru:

I miejsce - Iza K. z kl. V spu, praca pod kier. p. B. Boguszewskiej

Justyna K. z kl. VIspl, praca pod kier. p. K. Bubieniec

II miejsce - Małgorzata M. z przedszkola specjalnego, praca pod kier. p. U. Drewniak

Paweł Z. z kl. VIII spu, praca pod kier. p. M. Kulmaczewskiej

Damian Z. z kl. III ZSZ, praca pod kier. p. M. Kulmaczewskiej

III miejsce - Agnieszka U. z kl. II spl, praca pod kier. p. M. Kulmaczewskiej

SÅ‚awomir D. z kl. V spu, praca pod kier. p. M. Januszkiewicz

Wyróżnienia:  Tomasz Sz. Z kl. III spl, praca pod kier. p. m. Kulmaczewskiej

Paweł Ch. Z kl. VIII spl, praca pod kier. p. K. Bubieniec

Kacper M. z kl. IV spu, praca pod kier. p. M. Januszkiewicz

Wojciech K.  z przedszkola specjalnego, praca pod kier. p. U. Drewniak

ZwyciÄ™zcy podczas apelu szkolnego otrzymali ufundowane przez organizatorów pamiÄ…tkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy zebrani mogli również podziwiać nagrodzone prace wyeksponowane na wystawce.

Wszystkim uczestnikom życzymy dalszych sukcesów plastycznych! ZdjÄ™cia

Beata Boguszewska