http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_787/img_20190305_114003.jpgMarzec to, jak co roku, czas zmagań konkursowych. W dniu 5 marca 2019 r. uczniowie naszego Ośrodka przystąpili do XII Podlaskiego Konkursu Wiedzy o Języku Ojczystym. Udział w tym konkursie, o zasięgu wojewódzkim, organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 46 w Białymstoku, od kilku lat jest naszą wiosenną tradycją.

Drużyna z naszego Ośrodka, w składzie: Grażyna, Wiktoria i Agnieszka odważnie zmagała się ze stawianymi przed nimi wyzwaniami starając się wykonać je jak najlepiej. Uczniowie przygotowani przez p. Katarzynę Zalewską wykazali się w czasie rozwiązywania trudnych zadań konkursowych wiedzą i umiejętnościami z zakresu kształcenia językowego, znajomości lektur, stosowania różnych form wypowiedzi oraz refleksem. Współpraca między uczniami oraz zaangażowanie przyniosły znakomite efekty.

W przygotowanej „pracy domowej”  uczniowie świetnie zaprezentowali również umiejętności aktorskie przedstawiając, w formie krótkiego obrazka teatralnego, fragment „Małego Księcia”. Nasza scenka zebrała brawa i słowa uznania.

Zmagania drużynowe nasz zespół zakończył na pierwszym miejscu, za które uczniowie otrzymali dyplomy i podziękowania oraz nagrody niespodzianki.

Dodatkowo, jak co roku, przeprowadzony został konkurs o tytuł „Mistrza Ortografii”. Miło nam obwieścić, że zwycięzcą tego konkursu została Grażyna, uczennica III klasy gimnazjum.

Warto podkreślić, że celem konkurs jest popularyzowanie poprawności językowej wśród młodzieży oraz promowanie pięknej polszczyzny, a opiekę merytoryczną nad konkursem sprawują pracownicy naukowi Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Zdjęcia

Katarzyna Zalewska