http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, że Dyrektor SOSW w Sokółce ogłasza nabór do szkół wchodzących w skład SOSW.

Zasady rekrutacji kandydatów oraz dokumenty do pobrania w zakładce Rekrutacja do szkół 2019/2020 lub w linku https://www.soswsokolka.pl/viewpage.php?page_id=161