http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_791/12.jpgW dniu 20.03.2019r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach przedsięwzięcia Przystanek Nadzieja. Uczestnicy wzięli udział w interesujących warsztatach florystycznych prowadzonych przez panią Monikę Jastrząb-Chomiuk. Zdobyli wiedzę i praktyczne umiejętności, jak wykonać wybrane kwiaty metodą origami. Była to znakomita okazja do miłego spędzenia wolnego czasu, wymiany myśli, utrwalania przyjaźni.

Uczestnikami spotkania byli czÅ‚onkowie grupy wsparcia dziaÅ‚ajÄ…cej przy Stowarzyszeniu „Barka” w SokóÅ‚ce oraz uczniowie SOS-W w SokóÅ‚ce pod opiekÄ… p. Ewy WiÅ„skiej. ZdjÄ™cia

Organizatorzy spotkania:

Krystyna Stefanowicz

Elżbieta Szomko