https://www.soswsokolka.pl/images/52859449_380600382733482_4123474856803041280_n.jpgOd września 2019r. Powiat Sokólski otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego około 94 tys. zł dofinansowania na realizację projektu pt. „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”. Projekt został wyłoniony w ramach naboru Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski, którego celem było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w szczególności niepełnosprawnych.

Ze wsparcia skorzysta 38 uczniów szkoły podstawowej, w tym 30 z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W ramach tego zadania zorganizowane będą zajęcia z uczniami w zakresie rozwijania ich kompetencji cyfrowych. Uczniowie skorzystają również z zajęć dodatkowych w zakresie Terapii Biofeedback i zajęć rozwijających postawę kreatywną. Nauczyciele, natomiast skorzystają z 5 typu szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe. Projekt zakłada również adaptację pomieszczeń, dostosowanie i wyposażenie pracowni informatycznej w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (m.in. laptopy, monitor interaktywny z oprogramowaniem, oprogramowanie biurowe, itp.). Są one niezbędne do: realizacji programów nauczania i wyrównania szans edukacyjnych uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym z niepełnosprawnością.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce serdecznie dziękują Panu Piotrowi Rećko – Staroście Sokólskiemu i Zarządowi Powiatu Sokólskiego za wystąpienie z wnioskiem do Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski o wsparcie finansowe naszej placówki i zwiększenie możliwości wyrównywania szans edukacyjnych uczniom, a nauczycielom podniesienia kompetencji cyfrowych.

Radzie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski i Zarządowi Województwa Podlaskiego dziękujemy za pozytywną weryfikację wniosku i skierowanie go do dofinansowania.

                                                                                             Beata Tur

                                                                                             Bożena Rećko

                                                                                             SOSW w Sokółce