http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_794/20190320_161722.jpg„Marzanno, Marzanno
Ty zimowa panno.
W ogień cię wrzucamy,
Bo wiosnę witamy!”

W dn. 21.03.2019 r. w internacie SOSW uroczyście obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. W tym dniu w garderobie wychowanków i wychowawców internatu dominował kolor zielony lub jego elementy. Nie zabrakło również corocznego uczczenia tradycji topienia Marzanny, którą dzieci wykonały na zajęciach świetlicowych. Cała społeczność internatu uczestniczyła w spaleniu Marzanny w ognisku, jako symbolicznym pożegnaniu zimy. Wiosnę witaliśmy wesołymi okrzykami i brawami, a następnie wszyscy wyruszyliśmy na spacer w poszukiwaniu jej oznak.

Na zakończenie dnia wszyscy „zieloni” otrzymali pamiątkowe długopisy od opiekunów Młodzieżowej Rady Internatu, oczywiście w kolorze zielonym. Zdjęcia

Beata Boguszewska