http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_795/img_20190321_104226_resized_20190324_074425306.jpgDnia 21.03.2019 roku z racji obchodów Pierwszego Dnia Wiosny oraz Światowego Dnia Poezji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sokółce odbył się II Szkolny Konkurs Recytatorski ph.: „Wiersze o wiośnie”. Celem konkursu było: wyrabianie wrażliwości na piękno języka polskiego, kształtowanie wyrazistej wymowy i przekazanie gotowego tekstu, zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu ośrodka, a także uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Konkurs miał formę prezentacji dowolnie wybranego utworu poetyckiego o tematyce wiosennej. Recytowano wiersze znanych i mniej znanych autorów tj.: M.Konopnickiej, L. Staffa, J. Brzechwy i wielu innych. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział 23 uczniów. Jury konkursowe w składzie: p. Oliwia Burdyńska-Bilmin i p. Z. Szarkowska-Czeczko zastosowało następujące kryteria oceny od 1 do 5 punktów: pamięciowe opanowanie tekstu,  poprawność i płynność recytacji, ogólne wrażenie artystyczne. Uczestnicy bardzo odpowiedzialnie podeszli i przygotowali się do konkursu prezentując swoje recytacje na wysokim poziomie. Jury miało nie lada zadanie w wyłonieniu zwycięzców. Oto oni:

I miejsce – Angelika z kl. VI SPU

II miejsce – Kacper z kl. IV SPU

III miejsce – Filip z grupy przedszkolnej „Jagódki”

Wyróżnienie – Grażyna z kl. III GL

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki ufundowane przez organizatorki konkursu, a laureaci dodatkowo – dyplomy.

Konkurs przebiegał w miłej atmosferze. W trakcie narady jury uczniowie udzielali odpowiedzi na zagadki o tematyce wiosennej.

Organizatorki konkursu tj. panie: Marta Januszkiewicz, Urszula Drewniak i Zuzanna Szarkowska – Czeczko raz jeszcze składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, paniom nauczycielkom za pomoc uczniom w pamięciowym opanowaniu tekstu, jury za dokonanie obiektywnej oceny.... gratulujemy!!!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Marta Januszkiewicz