http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_795/img_20190321_104226_resized_20190324_074425306.jpgDnia 21.03.2019 roku z racji obchodów Pierwszego Dnia Wiosny oraz Åšwiatowego Dnia Poezji w Specjalnym OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w SokóÅ‚ce odbyÅ‚ siÄ™ II Szkolny Konkurs Recytatorski ph.: „Wiersze o wioÅ›nie”. Celem konkursu byÅ‚o: wyrabianie wrażliwoÅ›ci na piÄ™kno jÄ™zyka polskiego, ksztaÅ‚towanie wyrazistej wymowy i przekazanie gotowego tekstu, zachÄ™canie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu oÅ›rodka, a także uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Konkurs miaÅ‚ formÄ™ prezentacji dowolnie wybranego utworu poetyckiego o tematyce wiosennej. Recytowano wiersze znanych i mniej znanych autorów tj.: M.Konopnickiej, L. Staffa, J. Brzechwy i wielu innych. Konkurs cieszyÅ‚ siÄ™ dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udziaÅ‚ 23 uczniów. Jury konkursowe w skÅ‚adzie: p. Oliwia BurdyÅ„ska-Bilmin i p. Z. Szarkowska-Czeczko zastosowaÅ‚o nastÄ™pujÄ…ce kryteria oceny od 1 do 5 punktów: pamiÄ™ciowe opanowanie tekstu,  poprawność i pÅ‚ynność recytacji, ogólne wrażenie artystyczne. Uczestnicy bardzo odpowiedzialnie podeszli i przygotowali siÄ™ do konkursu prezentujÄ…c swoje recytacje na wysokim poziomie. Jury miaÅ‚o nie lada zadanie w wyÅ‚onieniu zwyciÄ™zców. Oto oni:

I miejsce – Angelika z kl. VI SPU

II miejsce – Kacper z kl. IV SPU

III miejsce – Filip z grupy przedszkolnej „Jagódki”

Wyróżnienie – Grażyna z kl. III GL

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki ufundowane przez organizatorki konkursu, a laureaci dodatkowo – dyplomy.

Konkurs przebiegał w miłej atmosferze. W trakcie narady jury uczniowie udzielali odpowiedzi na zagadki o tematyce wiosennej.

Organizatorki konkursu tj. panie: Marta Januszkiewicz, Urszula Drewniak i Zuzanna Szarkowska – Czeczko raz jeszcze skÅ‚adajÄ… serdeczne podziÄ™kowania wszystkim uczestnikom za udziaÅ‚ w konkursie, paniom nauczycielkom za pomoc uczniom w pamiÄ™ciowym opanowaniu tekstu, jury za dokonanie obiektywnej oceny.... gratulujemy!!!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Marta Januszkiewicz