http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_797/20190325_090601_t2.jpgPrzedszkolaki uwielbiajÄ… zabawy masami plastycznymi, szczególnie takimi, które same stworzÄ…. DziÅ› w grupie "Å»abki" powstaÅ‚a masa solna, która dostarczyÅ‚a maluchom nie tylko Å›wietnej zabawy, ale i okazji do ćwiczenia sprawnoÅ›cii manualnej. Mieszanie skÅ‚adników dostarczyÅ‚o maluchom wielu sensoplastycznych doznaÅ„, które majÄ… pozytywny wpÅ‚yw na umiejÄ™tnoÅ›ci motoryczne. Spod maÅ‚ych rÄ…czek wyszÅ‚y piÄ™kne wiosenne kwiaty i motyle, powstawaÅ‚y też fantazyjne, różnorodne wzory, które sÄ… dowodem na to, że wyobraźnia przedszkolaków nie zna granic.
Zdjęcia

AgataGieniusz