http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Whttps://www.soswsokolka.pl/images/p4020002.jpg kwietniu 2019 r. w ramach kontynuacji kilkuletniej współpracy, w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce została wyeksponowana pokonkursowa wystawa prac plastycznych uczniów SOSW w Sokółce  ph. „Tradycje i obyczaje Polaków”.
Przepiękne i kolorowe prace plastyczne nawiązujące do różnorodnych tradycji i obrzędów związanych ze świętami i uroczystościami obchodzonymi na Podlasiu,  powstawały w czasie wolnym oraz na zajęciach szkolnych i świetlicowych w internacie. W ich tworzenie chętnie zaangażowali się nie tylko starsi ale również i najmłodsi wychowankowie.

Wystawa plastyczna została przygotowana przez wychowawców internatu: p. B. Boguszewską i K. Bubieniec.

Beata Boguszewska

https://www.soswsokolka.pl/images/p4020003.jpg