http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

Dyrektor SOSW w SokóÅ‚ce zaprasza do skÅ‚adania ofert na dostawÄ™ wyposażenia w pomoce dydaktyczne i terapeutyczne, sprzÄ™t multimedialny i TIK do Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego Przedszkola Specjalnego w SokóÅ‚ce.

Zapytanie ofertowe Nr 4/2019

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr 4/2019

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Nr 4/2019