/images/logo_kompetentni.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_804/img_20190305_192824.jpgGłównym celem całego projektu jest kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukacja mająca wpływ na osobisty rozwój ucznia w kontekście konkurencyjności podlaskiej gospodarki, ułatwienie startu w dorosłe życie i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej.

Od stycznia 2019r. uczniowie klasy II Branżowej Szkoły I Stopnia i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce kształcący się w zawodzie „Kucharz” uczestniczą w zajęciach dodatkowych w ramach projektu: „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowane są zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących, tj. z matematyki (11 godzin) i chemii (8 godzin), z przedmiotu zawodowego – z technologii gastronomicznej z towaroznawstwem (25 godzin), zajęcia z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) (2 grupy – każda 24 godziny) oraz zajęcia z pedagogiem – Indywidualny Plan Działania (IPD) (6 godzin). W wymienionych formach wsparcia łącznie uczestniczy 6 uczniów.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o potrzeby edukacyjne uczniów w zakresie objętym programem nauczania. Nad realizacją zaplanowanych zadań rozwijających kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy, czuwa wykwalifikowana kadra nauczycieli, wykorzystująca aktywne metody pracy. Uczniowie pracują w małych grupach, w miłej i życzliwej atmosferze. Chętnie przychodzą na zajęcia i są zadowoleni z efektów swojej pracy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

nauczyciel – Bożena Mróz