http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_805/img_20190403_100513.jpg3 kwietnia 2019 roku uczniowie naszego OÅ›rodka (ok. 30) już po raz czwarty w tym roku szkolnym uczestniczyli w internetowym spektaklu zorganizowanym przez TelewizjÄ™ PolskÄ… S.A., a wystawianym przez Teatr Dzieci ZagÅ‚Ä™bia im. J. Dormana w BÄ™dzinie, pt. „Bromba w sieci”. Bohaterka spektaklu to specjalistka od miar i wag o niezwykle refleksyjnej naturze. Ma wyjÄ…tkowych i oryginalnych przyjacióÅ‚: sÅ‚ynny detektyw Kajetan Chrumps, poeta Fikander, jego muza Malwinka i tajemniczy Pciuch.

Bromba przeżywa z nimi niezwykÅ‚e przygody, podróżuje do innych wszechÅ›wiatów, rozwija wyobraźniÄ™, a przede wszystkim zmusza do myÅ›lenia zadajÄ…c z pozoru proste pytania o naturÄ™ spraw... Wszyscy bohaterowie zostajÄ… uwikÅ‚ani w caÅ‚kowicie nowÄ… przygodÄ™ - poszukiwania zÅ‚oÅ›liwego Wirusa, który niszczy komputery. Bromba, Kajetan Chrumps, Fikander, Malwinka i Pciuch, aby pokonać Wirusa przenoszÄ… siÄ™ do zupeÅ‚nie innej rzeczywistoÅ›ci – wirtualnej...

Spektakl wzbudziÅ‚ duże zainteresowanie naszych uczniów. ZdjÄ™cia