http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/kolarski3.jpg

12.10.2012 roku w naszym oÅ›rodku odbyÅ‚ siÄ™ apel ogólnoszkolny, na którym goÅ›ciliÅ›my pracowników Banku BGÅ» w SokóÅ‚ce – sponsora Konkursu Plastycznego „WyÅ›cig kolarski w moim mieÅ›cie”. Konkurs Plastyczny to przedsiÄ™wziÄ™cie towarzyszÄ…ce wyÅ›cigowi MemoriaÅ‚ StanisÅ‚awa Kirpszy.
Nagrody z rąk gości otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu tj.: Robert Bietkał, Kamil Bierko, Małgorzata Wysocka, Justyna Czaplicka, Renata Furman, Natalia Krysiuk, Anna Czarnomysa, Krzysztof Drapczuk, Jarosław Stankiewicz, Marek Dowgiert oraz Paweł Panasiuk. Uczniowie przygotowali prace plastyczne pod kierunkiem nauczycielki Elżbiety Szomko.

Wyróżnienie w konkursie otrzymaÅ‚a uczennica MaÅ‚gorzata Wysocka. Prace uczniów można oglÄ…dać  w siedzibie Banku BGÅ» w SokóÅ‚ce.

/images/news/kolarski1.jpg/images/news/kolarski2.jpg