http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_807/6.jpg„Ile dasz dobrego z siebie tyle Ci się zwróci.
Od innych osób, w innej postaci, w innym czasie,
ale na pewno wróci do Ciebie”

Dzięki inicjatywie wychowawcy klasy – p .Bożeny Mróz i jej prośbie skierowanej do Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 oraz 1 uczennica ze SP SOSW w Sokółce otrzymali paczki żywnościowe na Święta Wielkanocne w ilości 7 sztuk. Paczki zawierały kilka kilogramów cukru, makaronu, mąkę, olej, konserwy i czekoladę.

Uczniowie i ich rodzice oraz wychowawca klasy – p .Bożena Mróz składają serdeczne podziękowania p. prezes Fundacji SFL - p. Marii Talarczyk za okazane serce i pomoc, życząc wszystkiego dobrego, zdrowia, pogody ducha, wytrwałości i radości z niesienia pomocy innym. Zdjęcia

Dziękujemy!!!

wychowawca klasy – p. Bożena Mróz