http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_808/dsc_0746_copy.jpg28 kwietnia br. poczet sztandarowy SOSW im. Janusza Korczaka uczestniczyÅ‚ w obchodach 100. rocznicy odzyskania niepodlegÅ‚oÅ›ci przez SokóÅ‚kÄ™. UroczystoÅ›ci rozpoczęły siÄ™ mszÄ… Å›wiÄ™tÄ… w koÅ›ciele pw. Å›w. Antoniego Padewskiego, a nastÄ™pnie kontynuowane byÅ‚y przy Pomniku MarszaÅ‚ka Józefa PiÅ‚sudskiego. ZdjÄ™cia

Uczniowie: Sylwia, Michał, Mateusz i Dawid reprezentowali SOSW pod opieką p. Iwony G.