http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/logo_kompetentni.png

W zwiÄ…zku z realizacjÄ… projektu pn. "Kompetentni i wykwalifikowani" informujemy, iż z dniem 26 kwietnia br. ruszyÅ‚ nabór uzupeÅ‚niajÄ…cy kandydatów na kursy specjalistyczne w ramach projektu.
Termin naboru wniosków upÅ‚ywa 10.05.2019 r. Do tego dnia uczeÅ„ powinien zÅ‚ożyć dokumenty rekrutacyjne w sekretariacie szkoÅ‚y.

Poniżej podajemy link do strony Powiatu Sokólskiego z zamieszczonÄ… informacjÄ… o naborze i dokumentacjÄ… rekrutacyjnÄ….

http://sokolka-powiat.pl/2019/04/26/ogloszenie-o-naborze-uzupelniajacym-kandydatow-kursy-specjalistyczne-ramach-projektu-pn-kompetentni-wykwalifikowani-2/