http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/logo_kompetentni.png

W związku z realizacją projektu pn. "Kompetentni i wykwalifikowani" informujemy, iż z dniem 26 kwietnia br. ruszył nabór uzupełniający kandydatów na kursy specjalistyczne w ramach projektu.
Termin naboru wniosków upływa 10.05.2019 r. Do tego dnia uczeń powinien złożyć dokumenty rekrutacyjne w sekretariacie szkoły.

Poniżej podajemy link do strony Powiatu Sokólskiego z zamieszczoną informacją o naborze i dokumentacją rekrutacyjną.

http://sokolka-powiat.pl/2019/04/26/ogloszenie-o-naborze-uzupelniajacym-kandydatow-kursy-specjalistyczne-ramach-projektu-pn-kompetentni-wykwalifikowani-2/