http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dnia 14.04.2019r. harcerze Sylwia i Paweł pod opieką drużynowej Moniki Mróz i przybocznej Marty Kulmaczewskiej  reprezentowali drużynę „Nieprzetarty Szlak” podczas Drogi Krzyżowej ulicami Sokółki. Droga krzyżowa wiodła ulicami Sokółki,  od parafii św. Antoniego do parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa na Zielonym Osiedlu.

Wiernych przy kościele pw. św. Antoniego powitał dziekan sokólski ks. kanonik Stanisław Gniedziejko oraz proboszcz parafii z Zielonego Osiedla ks. Bogusław Urban. Rozważania Męki Pańskiej odczytywane były przy kolejnych stacjach. Krzyż nieśli na swoich ramionach przedstawiciele różnych zawodów i funkcji: duchowni, ministranci, harcerze, rolnicy, samorządowcy, emeryci, nauczyciele, matki i ojcowie. Zebrani w zadumie rozważali tajemnicę cierpienia Jezusa, śpiewając religijne pieśni. Wielu z nich zabrało ze sobą świece i znicze. W pomoc przy organizacji Drogi Krzyżowej włączyli się harcerze policja i straż miejska.

Opracowały:

Monika Mróz
Marta Kulmaczewska