http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_809/dsc_0826_copy_1_t2.jpgSzkolny poczet sztandarowy,  którego celem głównym jest krzewienie patriotyzmu, honoru i poczucia tożsamości narodowej prezentował się bardzo dostojnie na Obchodach 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości poprzedziła msza święta w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo w Intencji Ojczyzny w cerkwi. Następnie odbyła się uroczystość patriotyczna pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, której towarzyszyły: przemówienia okolicznościowe, uroczyste złożenie wieńców, występ sokólskich mażoretek. Uroczystość uświetnił występ Miejskiej Orkiestry Dętej. Sokółczanie wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne.

Naszą szkołę godnie reprezentowali: Michał z klasy III ZSZ, Sylwia z klasy III GU oraz Mateusz z klas VII SPL pod opieką pani Elżbiety Margielewicz. Zdjęcia