http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pod takim hasÅ‚em Specjalny OÅ›rodek Szkolno-Wychowawczy wÅ‚Ä…czyÅ‚ siÄ™ w OgólnopolskÄ… KampaniÄ™ „Kilometry Dobra”.
Jest to akcja charytatywna organizowana przez Caritas, która ma na celu zebranie funduszy na zakup dwóch dostawczych samochodów, które bÄ™dÄ… sÅ‚użyÅ‚y: seniorom, chorym i samotnym oraz osobom ubogim i wykluczonym spoÅ‚ecznie.
Akcja polega na zbieraniu monet o nominale 1zÅ‚, z którego zostanie utworzony Å‚aÅ„cuch. Zapraszamy chÄ™tne osoby do wsparcia akcji. ZdjÄ™cia

Organizatorzy akcji: Oliwia Burdyńska-Bilmin, Marta Kawrygo-Leonowicz, Grażyna Tymoszuk