http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_812/54517184_392196384907215_3463888650322837504_n_t2.jpgPod takim hasłem Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy włączył się w Ogólnopolską Kampanię „Kilometry Dobra”.
Jest to akcja charytatywna organizowana przez Caritas, która ma na celu zebranie funduszy na zakup dwóch dostawczych samochodów, które będą służyły: seniorom, chorym i samotnym oraz osobom ubogim i wykluczonym społecznie.
Akcja polega na zbieraniu monet o nominale 1 zł, z którego zostanie utworzony łańcuch. Zapraszamy chętne osoby do wsparcia akcji. Zdjęcia

Organizatorzy akcji: Oliwia Burdyńska-Bilmin, Marta Kawrygo-Leonowicz, Grażyna Tymoszuk.