http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_815/20190524_120229.jpgW dniach 26.04.2019 – 28.04.2019 wychowawczynie z Przedszkola Specjalnego w Sokółce, Agata Gieniusz i Beata Majer uczestniczyły w szkoleniu z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej – Metody Dennisona I i II stopnia w wymiarze 30 godzin. Zorganizowane zostało przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kinezjologia Edukacyjna  to nauka o ruchu, metoda terapii wykorzystywana do pracy z dziećmi posiadającymi trudności w koncentracji i zapamiętywaniu, zaburzenia ruchowe, problemy w nauce czytania i pisania. Wychodzi z założenia, iż wykonywanie określonych ruchów usprawnia proces myślenia. Korzystnie wpływa na stan równowagi psychicznej, poczucie własnej wartości, lepszą organizację wewnętrzną i zewnętrzną, komunikację ze sobą i innymi, i w konsekwencji dawać łatwość w porozumiewaniu się i uczeniu.

Kurs obejmował następujące zagadnienia:

- Kinezjologia Edukacyjna – Metoda Dennisona: Podstawowe założenia i geneza kinezjologii edukacyjnej,

- Kinezjologia Edukacyjna – Metoda Dennisona: Elementy składowe programu Gimnastyki Mózgu Paula Dennisona,

- Kinezjologia Edukacyjna – Metoda Dennisona: Niski i wysoki bieg – dwie strategie współdziałania ciała i umysłu,

- Kinezjologia Edukacyjna – Metoda Dennisona: Zauważenie – specyficzna obserwacja informacji zwrotnej z systemu ciało-umysł,

- Kinezjologia Edukacyjna – Metoda Dennisona: Koło wspaniałe – procedura terapeutyczna w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych i nastawienia do zmiany.

Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji dydaktyczno-wychowawczych nauczycielek, wzbogacenie ich warsztatu pracy o nowe metody pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Zdobyta wiedza i umiejętności są praktycznie wykorzystywane w czasie zajęć z wychowankami Przedszkola Specjalnego. Zdjęcia