http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_817/img_20190522_125159_resized_20190526_123708851.jpgTradycyjnie już, jak co roku w maju uczestniczyliÅ›my w Podlaskiej Spartakiadzie Dzieci i MÅ‚odzieży NiepeÅ‚nosprawnej w Siemiatyczach. Nie znaliÅ›my konkurencji jakie w tym roku zaoferujÄ… nam organizatorzy, próbowaliÅ›my zgadnąć jakie one bÄ™dÄ… umilajÄ…c sobie dÅ‚ugÄ… podróż. WiedzÄ…c ze mogÄ… być one niestandardowe rozpatrywaliÅ›my różne warianty. Nasze typy to: rzut ziemniakiem do miski, jazda taczkÄ…, wspinaczka po drabinkach, przejÅ›cie po Å›cieżce sensorycznej, jazda na gokartach i jeszcze kilka innych.

A na miejscu okazaÅ‚o siÄ™ że czekajÄ… na nas: dmuchany tor przeszkód, w „którym gÅ‚owa byÅ‚a czasem tam gdzie nogi”, zjeżdżalnia dmuchana, gokarty, spacer z taczkÄ…, przejÅ›cie po Å›cieżce sensorycznej, przejÅ›cie po wyspach, przejÅ›cie pod i nad pÅ‚otkami, przejÅ›cie w tunelu, który potem siÄ™ zawaliÅ‚ „na szczęście my siÄ™ do tego nie przyczyniliÅ›my”, przenoszenie piÅ‚ek lekarskich, których ciężar poczuliÅ›my a naszych dÅ‚oniach i rÄ™kach ale nawet KubuÅ› nasz kapitan „nie odpuÅ›ciÅ‚” sobie tej konkurencji i dzielnie ukÅ‚adaÅ‚ je na wyznaczonych miejscach. Kolejne stanowisko: strzelanie z Å‚uku „o tu siÄ™ dziaÅ‚o” maÅ‚o, która strzaÅ‚a trafiÅ‚a w tarczÄ™ niestety, ale to nic, tuż za tarczÄ… byÅ‚y fajne wielkie drzwi i one przyjmowaÅ‚y na siebie nasze strzaÅ‚y. Justynie, Kasi i Asi jakoÅ› to wychodziÅ‚o, co prawda nie trafiaÅ‚y w 10, ale trafiaÅ‚y w tarcze i to byÅ‚ ich wielki sukces. ByÅ‚y również przeszkody w postaci pÅ‚otków. Kacper dzielnie, wysoko podnosiÅ‚ swoje dÅ‚ugie nogi oraz sprytnie przyjmowaÅ‚ pozycjÄ™ na czworaka i pokonywaÅ‚ kolejne pÅ‚otki. Tomek najszybciej przechodziÅ‚ po wyspach sensorycznych a potem po Å‚aweczce. ByÅ‚y jeszcze inne konkurencje „część z nich obstawialiÅ›my w naszych typach”, ale już koÅ„czy siÄ™ miejsce na naszÄ… relacjÄ™ a jeszcze tyle rzeczy chcemy napisać. Tak na szybko byÅ‚y jeszcze gokarty, rewelacja, woziliÅ›my siÄ™ nim każdy z każdym aż Justyna wjechaÅ‚a w sÅ‚upek i byÅ‚o przy tym masa Å›miechu bo nie daÅ‚a rady wycofać auta. I wtedy z pomocÄ… przybiegÅ‚y nam nasze wspaniaÅ‚e wolontariuszki Maja i Julia, które pomagaÅ‚y nam. A najÅ›mieszniej byÅ‚o wtedy, gdy p. Zuzia fikaÅ‚a z nami na dmuchaÅ„cach, i upadÅ‚a caÅ‚kiem niechcÄ…cy i twierdziÅ‚a że weszÅ‚a tylko po to po, aby zrobić nam fajne zdjÄ™cia, też na pewno lubi zabawÄ™ na dmuchaÅ„cach, ale nie chce siÄ™ do tego przyznać, a „fotki” sÄ… fajnÄ… wymówkÄ…. Pani Monika nie daÅ‚a siÄ™ namówić na wspólne zjazdy na zjeżdżalni, lecz przy konkurencji gry w krÄ™gle, wykonywaÅ‚a skÅ‚ony żeby ustawić je we wÅ‚aÅ›ciwej pozycji po każdym naszym celnym rzucie piÅ‚kÄ…, a maÅ‚o ich nie byÅ‚o wiÄ™c też ciężko pracowaÅ‚a. Nasze panie wykazaÅ‚y siÄ™ sprawnoÅ›ciÄ… i dzielnie przeszÅ‚y przez trudy Spartakiady, my oczywiÅ›cie też. Wspomnienia z tej wspaniaÅ‚ej zabawy pozostanÄ… na dÅ‚ugo w naszej pamiÄ™ci. DziÄ™kujemy  tym wszystkim, którzy sprawili że mogliÅ›my siÄ™ tak fajnie bawić , a wiÄ™c:

- za zaproszenie organizatorom czyli ZespoÅ‚owi SzkóÅ‚ Specjalnych w Siemiatyczach za wspaniaÅ‚Ä… zabawÄ™, za wspaniaÅ‚e zÅ‚ote medale, które bÄ™dÄ… nam przypominać o Was, za dyplom, puchar i wielkie lody na patyku,

- p. Iwonie Grzybowskiej Dyrektor LO w SokóÅ‚ce za użyczenie busa dziÄ™ki, któremu dojechaliÅ›my na wspaniaÅ‚Ä… zabawÄ™,.

- naszym wolontariuszkom Mai i Julce za pomoc i wsparcie.

- strażakom z PSP w Siemiatyczach; Wasze syreny ,które „wyÅ‚y” na naszÄ… cześć w czasie Marszu GodnoÅ›ci Osób NiepeÅ‚nosprawnych zrobiÅ‚y na nas ogromne wrażenie. SÅ‚yszymy je jeszcze dziÅ› w naszych uszach.

UczestniczyliÅ›my w Podlaskiej Spartakiadzie w Siemiatyczach pod opiekÄ… p. Moniki Mróz i p. Zuzanny Szarkowskiej-Czeczko. ZdjÄ™cia

Opracowanie: Uczniowie uczestniczÄ…cy w Podlaskiej Spartakiadzie czyli Justyna K., Katarzyna A., Joanna K., Kacper M. (ich wypowiedzi zebraÅ‚a i przetworzyÅ‚a w delikatny sposób p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko).