http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_818/img_20190523_130248.jpg23 maja 2019 r. w SOSW w Sokółce obchodzony był „Dzień Bez Przemocy”. Jak co roku z tej okazji uczniowie uczestniczyli w warsztatach promujących prawidłowe  postawy prospołeczne. W tym roku mówiono szczególnie o tolerancji i życzliwości. Zajęcia odbyły się w dwóch grupach, a uczniowie wykonywali zadania dostosowane do swoich możliwości, przybliżające im przyczyny i skutki nietolerancyjnych postaw wobec wszelkiej inności. Młodzież miała wcześniej możliwość wyboru uczniów zasługujących na tytuł „Najbardziej tolerancyjny i życzliwy uczeń SOSW”, którzy zostali uhonorowani dyplomami.

Z dużym zainteresowaniem spotkała się przygotowana przez organizatorów prezentacja oraz krótkie filmiki dotyczące przykładów nietolerancji. Podczas warsztatów przypomniano również o skutkach uzależnień, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Uczniowie okazali duże zainteresowanie poruszaną  tematyką oraz zaproponowanymi ćwiczeniami. Zdjęcia

Organizatorzy:

Oliwia Burdyńska-Bilmin, Iwona Gieniusz, Lila Zajkowska, Katarzyna Zalewska