http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_825/20190529_130320.jpgSzeÅ›cioosobowa grupa wychowanków SOSW im. J. Korczaka w SokóÅ‚ce pod opiekÄ… p. Zyty Biernackiej i Katarzyny Dylewskiej wzięła  udziaÅ‚ w XXIII Festiwalu „ZÅ‚ota Nutka” organizowanym przez SOSW nr 1 w SuwaÅ‚kach.  W piÄ™knej scenografii i fantastycznej atmosferze swoje umiejÄ™tnoÅ›ci wokalne na scenie zaprezentowali: MaÅ‚gosia i Mateusz, natomiast choreograficzne Luiza, Zosia, Angela, Dawid. SpoÅ›ród licznych prezentacji nasi uczniowie zostali szczególnie wyróznieni zdobywajÄ…c NagrodÄ™ Dyrektora. Odniesiony sukces dodaÅ‚ podopiecznym wiary we wÅ‚asne możliwoÅ›ci. Szczęśliwi z uÅ›miechem na twarzy wróciliÅ›my do SokóÅ‚ki. ByÅ‚o fantastycznie! ZdjÄ™cia

Katarzyna Dylewska