http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/logo_zapytania.png
Dyrektor SOSW w SokóÅ‚ce zaprasza do skÅ‚adania ofert na dostawÄ™ wyposażenia w pomoce dydaktyczne i terapeutyczne do Specjalnego OÅ›rodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka Przedszkola Specjalnego  w SokóÅ‚ce w ramach zadania publicznego pn. „ZwiÄ™kszenie dostÄ™pnoÅ›ci do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego OÅ›rodka Szkolno - Wychowawczego  im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce Przedszkole Specjalne w SokóÅ‚ce do potrzeb dzieci  z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciami”.

Zapytanie ofertowe Nr 9/2019

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr 9/2019

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Nr 9/2019