/images/logo_zapytania.png
Dyrektor SOSW w Sokółce zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu TIK do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka Przedszkola Specjalnego  w Sokółce w ramach zadania publicznego pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce do potrzeb dzieci  z niepełnosprawnościami”.

Zapytanie ofertowe Nr 10/2019

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr 10/2019

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Nr 10/2019