http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_827/61965798_653849765087057_3893068067739009024_n.jpgPodczas ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU tj. 31 maja, któremu przewodziło hasło "Tytoń i zdrowie płuc", uczniowie naszej szkoły, nauczyciele i wychowawcy aktywnie włączyli się w działania promujące życie wolne od dymu tytoniowego. Wykonali oni plakaty ukazujące szkodliwe skutki palenia: zdrowotne i ekonomiczne. Zachęcali wszystkich do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. Przygotowali gazetę tematyczną. Tego dnia, także Rodzice uczniów mogli zobaczyć prace oraz zgłębić wiedzę na temat walki z nałogiem. Żyjmy zdrowo! Wybierzmy ŻYCIE. Zdjęcia

Iwona Gieniusz