http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_828/img_20190524_140556_resized_20190604_072317645.jpgUczniowie naszego OÅ›rodka biorÄ… udziaÅ‚ w konkursie „EUROPO JESTEÅšMY Z TOBÄ„. 15 lat w Unii Europejskiej w Barwach BiaÅ‚o-Czerwonych” organizowanym przez WojewodÄ™ Podlaskiego i Kuratorium OÅ›wiaty w BiaÅ‚ymstoku we wspóÅ‚pracy z MÅ‚odzieżowym Domem Kultury w BiaÅ‚ymstoku. Grupa uczniów pod przewodnictwem p. Katarzyny Zalewskiej uzyskaÅ‚a informacje o projektach, dziÄ™ki którym nasz powiat prężnie rozwija siÄ™ oraz zapoznaÅ‚a siÄ™ z inwestycjami  jakie sÄ… finansowane w gminie przez UE. PrzekazaÅ‚a te informacje Mateuszowi i Arturowi.

ChÅ‚opcy pod opiekÄ… p. Zuzanny Szarkowskiej–Czeczko  odbyli spacer po SokóÅ‚ce w poszukiwaniu  tych inwestycji.  Obejrzeli kamienicÄ™ przy ulicy PiÅ‚sudzkiego, która bÄ™dzie już niedÅ‚ugo wyremontowana w ramach projektu Polska-BiaÅ‚oruÅ›-Ukraina, zobaczyli jak postÄ™pujÄ… pracÄ™ przy remoncie kamienicy przy ulicy DÄ…browskiego, w której wkrótce powstanie Klub Integracji SpoÅ‚ecznej oraz swojÄ… siedzibÄ™ bÄ™dzie miaÅ‚ OÅ›rodek Opieki SpoÅ‚ecznej. Odbyli krótki spacer Å›cieżkÄ… rowerowÄ… do Bogusz oraz zrelaksowali siÄ™  na placu zabaw przy budynku Starostwa Powiatowego. Tuż obok naszej szkoÅ‚y podziwiali tereny rekreacyjne w pobliżu jeziora i oddali siÄ™ „marzeniom o sylwetce A. Schwarzeneggera” dziÄ™ki pracy na plenerowej siÅ‚owni, która powstaje nieopodal. Nasza przechadzka po SokóÅ‚ce zakoÅ„czyÅ‚a siÄ™  na Zielonym Osiedlu, gdzie podziwiali piÄ™knÄ… zielonÄ… elewacjÄ™ oraz ogniwa fotowoltaiczne na dachu naszej szkoÅ‚y i ZespoÅ‚u  SzkóÅ‚ Zawodowych zaÅ‚ożone oczywiÅ›cie przy wsparciu funduszy unijnych. Na koniec „szybko rzucili okiem” na  miasteczko ruchu drogowego, które powstaje niedaleko SOSW, w  swojej wyobraźni” pojeździli tam rowerami. ChÅ‚opcy podziwiali tez wielofunkcyjne stadiony „Orlik” przy Zespole SzkóÅ‚ OgólnoksztaÅ‚cacych. Efektem pracy Mateusza i Artura jest wystawa zdjęć  prezentowana w Å›wietlicy szkolnej. Nasza SokóÅ‚ka piÄ™knieje dziÄ™ki  funduszom z Unii Europejskiej.

Uczniowie wykonali zdjÄ™cia pod czujnym okiem  p. Zuzanny Szarkowskiej-Czeczko, a wystawÄ™ ich prac wykonaÅ‚y p. MaÅ‚gorzata Zajczyk i Marta Kawrygo-Leonowicz oraz p.  Zuzanna Szarkowska-Czeczko. ZdjÄ™cia

Oprac: Zuzanna Szarkowska- Czeczko