http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_829/img_20190605_093603_resized_20190605_050636220_1.jpgPrzedszkolaki z grupy „Jagódki” zostaÅ‚y zaproszone z okazji Dnia Dziecka do biblioteki na Os. Zielonym w SokóÅ‚ce. ZostaliÅ›my bardzo miÅ‚o powitani. Pani pokazaÅ‚a nam różne rodzaje książek. ZabawÄ™ poÅ‚Ä…czyliÅ›my z naukÄ…. PorównywaliÅ›my książki duże-maÅ‚e, grube-cienkie, czarno-biaÅ‚e i kolorowe. PrzeczytaÅ‚am dzieciom zabawnÄ… książkÄ™ pt: „Bardzo gÅ‚odna gÄ…sienica”, z której dzieci utrwaliÅ‚y liczenie do 10. DoÅ›wiadczyliÅ›my tego, iż nauka idzie w parze z zabawÄ… i może być przyjemnoÅ›ciÄ….

Dzieci dostaÅ‚y w nagrodÄ™ kolorowanki, zakÅ‚adki do książek oraz dyplomy „Aktywnego uczestnika biblioteki”. BÄ™dziemy w dalszym ciÄ…gu odwiedzać bibliotekÄ™ i nasze ulubione Panie. W podziÄ™kowaniu za życzliwe przyjÄ™cie wrÄ™czyliÅ›my laurkÄ™ z serduszkiem. ZdjÄ™cia

DziÄ™kujemy serdecznie grupa „Jagódki”. Beata Majer