http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_832/dsc_0117.jpgUczniowie naszego Ośrodka biorą udział w konkursie „EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ. 15 lat w Unii Europejskiej w Barwach Biało-Czerwonych” organizowanym przez Wojewodę Podlaskiego i Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku we współpracy z Podlaską Rodziną Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej.

Celem tego konkursu jest pogłębienie wiedzy o związkach Polski z Unią Europejską,  podkreślenie doniosłości i znaczenia obecności Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach Unii Europejskiej. Wyznaczyliśmy wiele działań, dzięki którym młodzież z naszego ośrodka poznała bliżej założenia UE, symbolikę oraz korzyści jakie nasze najbliższe otoczenie pozyskuje dzięki funduszom europejskim.

Nasza społeczność ośrodkowa zawsze chętnie włącza się w czczenie pamięci ważnych dla naszego narodu dat. Delegacja uczniów i sztandar szkoły są obecni podczas obchodów Świąt Narodowych, Konstytucji 3 Maja, Święta Niepodległości. Dekoracjami wykonanymi przez naszych uczniów uczciliśmy w tym roku święto Konstytucji 3 Maja, Flagi Państwowej oraz 15-lecie członkostwa Polski w UE. Dekorując całą szkołę wewnątrz i na zewnątrz pokazaliśmy całemu środowisku lokalnemu, że te święta są ważne.

Aby uczcić tę szczególną rocznicę zaplanowaliśmy szereg działań, które przybliżyły nam nie tylko wiedzę o związkach Polski z Unią Europejską poznanie bliżej założeń UE, symboliki oraz korzyści jakie nasze najbliższe otoczenie pozyskuje dzięki funduszom europejskim.

Rozpoczęliśmy od poszukiwania informacji u włodarzy naszego miasta i powiatu, by u źródła dowiedzieć się jakie korzyści i sukcesy odnieśliśmy przez 15 lat w UE.

Naszym następnym krokiem było odwiedzenie tych miejsc, które uległy przemianie, by uwiecznić je w konkursie fotograficznym i wystawie fotograficznej. Jedną z nagród do zdobycia były lody w kolorach UE i Polski. Nasza Sokółka pięknieje dzięki  funduszom z Unii Europejskiej.

Nie zapomnieliśmy o naszych kochanych rodzicach, którzy aktywnie włączyli się w nasze uroczystości, dopingowali nas i uczestniczyli wraz z nami w zawodach sportowych, oklaskiwali nasze europejskie stroje i pomagali dekorować szkołę.

Jedną ze wspaniałych akcji tego projektu był Mityng – Rodzinny Bieg dla Europy. Wszyscy uczestnicy przywdzieli koszulki w kolorach biało – czerwonych, niebieskich i żółtych. Na wietrze powiewały chorągiewki w kolorach ojczystych i unijnych. Nasi sportowcy wykonywali zadania z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Zwycięzcy stanęli dumni na podium, a wszyscy uczestnicy imprezy sportowej otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Dzięki zaangażowaniu całej społeczności ośrodka poprzez zabawę poznawaliśmy historię i  idee UE. Dzień kulinarny pod hasłem „Barwy i smaki Europy”, pokazał jak jesteśmy kreatywni w tworzeniu biało-czerwonych potraw, a tort w kolorach UE i Polski był słodkim zwieńczeniem naszych zmagań.

Kolejny dzień, przeniósł nas w „Podróż po Europie”. Była to prawdziwa eskapada do europejskich krajów , które prezentowały wszystkie klasy, przybliżając zwyczaje, historię, ważne postaci, ale też muzykę, taniec i kulturę. Każda klasa wylosowała wcześniej jedno z państw europejskich, a następnie przedstawiciele poszczególnych klas wystąpili w przebraniach, które wszystkim kojarzą się z danym krajem. Można było podziwiać mieszkańców m.in. Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Włoch, Grecji, Czech i Polski.  Prezentowane były też plakaty zawierające najważniejsze informacje oraz charakterystyczne dla tych krajów piosenki

Zwieńczeniem naszych podróży było ognisko w rytmach i barwach europejskich.

Wyprawa na przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej uświadomiła nam w jak ważnym rejonie mieszkamy. Zapoznaliśmy się ze specyfiką  pracy na granicy Polski z Białorusią, która jest zarazem granica Unii Europejskiej. Mogliśmy obserwować funkcjonariuszy w ich codziennej pracy. Poznaliśmy różne sposoby wykorzystywania najnowszych technologii w pracy straży granicznej, umiejętności i sposoby wykorzystywania pracy psów na granicy państwa. Dowiedzieliśmy się przede wszystkim, jak odpowiedzialna i znacząca jest  ta praca dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy.

Na podsumowanie zdobytych doświadczeń sprawdziliśmy naszą wiedzę o Polsce w UE w Quizie wiedzy, który porwał nas do aktywnego uczestniczenia w nim i rywalizacji. Po emocjach, w radosnych nastrojach zasadziliśmy Dąb Pamięci, by upamiętnić okrągłą rocznicę obecności Polski w UE i nasze działania.

Udział w konkursie, angażujący całą społeczność naszego Ośrodka, przyniósł nam nie tylko pogłębienie wiedzy o związkach naszego kraju z Unią Europejską, dostarczył także wielu wzruszeń i radości oraz możliwości pogłębiania wartości patriotycznych, pełnej integracji uczniów, rodziców i nauczycieli, równości i jedności we wspólnym działaniu. Zdjęcia